Close
Noutăţi
Noutăţi
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Tarife şi condiţii generale
Tarife şi condiţii generale
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Carieră

Să facem echipă comună în cadrul Moldova Agroindbank!


Fie că ai deja o experienţă profesională sau tocmai ai finalizat studiile, angajându-te la MAIB vei avea parte de... oportunităţi:
 • de a creşte profesional;
 • de a învăţa şi lucra împreună cu profesioniştii sistemului financiar-bancar;
 • de a deveni tu însuţi un profesionist de excepţie, cu o carieră de admirat;
 • de a lega prietenii şi a contribui la formarea spiritului de echipă inclusiv în activităţile noastre pline de energie în care facem sport, participăm la maratoane, susţinem arta sau ne implicăm în misiuni de voluntariat;
 • de a depune pasiune şi entuziasm în tot ceea ce faci, la fel ca noi, cei peste 2000 de angajaţi ai Moldova Agroindbank.
 • Verifică disponibilitatea funcţiilor vacante şi expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md.

Nu ai decis pentru care funcţie să candidezi sau încă nu este una care să ţi se potrivească? Expediază CV-ul, iar noi te vom contacta imediat cum avem ceva pe potrivă.

Profesioniştii la profesionişti se trag! Ne vom bucura să facem echipă comună în cadrul maib!

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

 

Misiune post: Elaborarea şi gestionarea produselor pentru clienţii private banking

Responsabilităţile funcţiei:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor din segmentul private banking prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • Optimizarea fluxurilor şi proceselor interne de analiză şi acordare a produselor bancare clientelei din segmentul premiu;
 • Iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Abilităţi necesare:
 • Studii superioare şi experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (gestionarea şi/sau vânzarea produselor bancare);
 • Cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • Capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • Capacitate de comunicare interpersonală, sociabil/ă, capacitate de lucru atât în echipă cât şi individual;
 • Abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză- nivel minim B1;
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Excel, Word, Power Point ).
Ce oferim:
 • Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
 • Grafic de activitate stabil 5 zile săptămânal;
 • Tichete de masă.
Persoanele* interesate sunt invitate să transmită CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcţia pentru care candidează. Doar persoanele selectate vor fi contactate.


 

Specialist Monitorizare, Secţia Monitorizare Operaţiuni Numerar, Departamentul Operaţiuni 

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • efectuează şi autorizează tranzacţii specifice operaţiunilor cu numerarul cu risc sporit pentru bancă, iniţiate de către sucursale pe parcursul zilei operaţionale;
 • verifică corectitudinea întocmirii documentelor;
 • gestionează şi verifică după responsabilităţile atribuite rapoartele conform ordinii, termenelor stabilite, procedurilor şi actelor normative în vigoare;
 • efectuează controlul preventiv, curent şi ulterior al operaţiunilor efectuate.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • experienţă în sistemul bancar, în special activitate în sucursală;
 • cunoaşterea aplicaţiilor SAB T24, QSystems, CSV Autonom;
 • abilitatea de a expune gândul laconic şi corect.
Ce oferim?
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masa;
 • reduceri la săli de sport şi alţi parteneri.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email resurseumane@maib.md.

Trainer, Departamentul Resurse Umane

 
Responsabilităţi de bază:
 • planificarea activităţilor de instruire şi dezvoltare profesională a angajaţilor băncii;
 • elaborarea programelor şi materialelor de training şi instruire;
 • implementarea, organizarea şi livrarea programelor de instruire, aliniate la necesităţile şi obiectivele angajaţilor;
 • oferirea instruirilor noilor angajaţi;
 • asigurarea continuităţii programelor de instruire.
Studii:
 • studii superioare.
Profilul personal:
 • abilităţi excelente de comunicare şi prezentare;
 • creativitate şi orientare către rezultat;
 • organizare şi nivel înalt de atenţie şi acurateţe;
 • abilităţi avansate de comunicare în limbile română, rusă;
 • dragoste pentru oameni şi tot ce înseamnă dezvoltare profesională.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist Produse, Departamentul Carduri

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • actualizarea actelelor normative, care reglementează funcţionarea produselor de card;
 • raportarea către sistemele de plăţi Visa/Mastercard/American Express şi conducerea băncii;
 • examinarea solicitărilor  şi reclamaţiile clienţilor aferente funcţionării produselor de card, după caz,  înaintează propuneri privind optimizarea acestora.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • experienţă de muncă minimum 1 an în sistemul bancar ( nemijlocit de activitatea carduri);
 • cunoaşterea limbii engleze şi ruse cel puţin nivelul intermediar;
 • cunoaşterea instrumentelor MS Office (Power Point, Excel) şi a altor instrumente similare;
 • proactivitate în lucru.
Ce oferim?
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • creativitate şi orientare către rezultat;
 • tichete de masa;
 • reduceri la săli de sport şi alţi  parteneri.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist arhivare, Direcţia Administrare

 
Misiune post:
 • Asigurarea procesului de arhivare în cadrul băncii.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • cunoaşterea sistemului de clasificare  a informatiei;
 • cunoaşterea MS Office nivel mediu/avansat;
 • experienţă în domeniul biblioteconomiei;
 • acurateţe, punctualitate, responsabilitate;
Ce oferim?
 • pachet salarial atractiv;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masa;
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Expert colectare datorii,  Departamentul Recuperare Creanţe

 
Sarcini:
 • Contactarea debitorilor privind rambursarea datoriilor prin intermediul apelurilor telefonice;
 • Informarea clienţilor despre modalităţile de plată, condiţii contractuale şi termenii de plată stabiliţi;
 • Negocierea cu clienţii care solicită rezilierea contractului în vederea păstrării acestora;
 • Înregistrarea informaţiei obţinute în sistemul informaţional al băncii.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • Studii medii finisate;
 • Cunoaştinţe de operare PC;
 • Abilităţi excelente de comunicare;
 • Fluenţă în limba de stat şi rusă;
 • Experienţa nu este necesară.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Expert colectare datorii,  Departamentul Recuperare Creanţe

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • dezvoltă sistemul de gestiune  a riscurilor financiare (riscuri de piaţă, lichiditate, risc de ţară  şi IF);
 • elaborează instrumente de gestionare a riscurilor financiare;
 • monitorizează nivelul  de expunere al băncii în corespundere cu apetitul de risc şi reglementările prudenţiale, reporting-ul conform reglementărilor BNM.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • expertiză  în domeniul  managementului riscului financiar;
 • cunoaşterea standardelor, a legislaţiei şi a reglementărilor referitoare la gestionarea riscurilor prudenţiale şi financiare;
 • experienţă directă în gestionarea problemelor de risc prudenţial.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Team leader soft collection,  Departamentul Recuperare Creanţe

 
Misiune post:
 • Organizarea procesului de recuperare Soft.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • expertiză  în domeniul recuperare datorii;
 • cunoaşterea  procesului şi instrumentelor de colectare a datoriilor la  nivel avansat;
 • abilităţi excelente de  comunicare şi experienţă în gestiunea echipei;
 • deschidere de  a studia limbajul de programare analitică SQL.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager credite, Departamentul Clienţi Corporativi

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • examinează dosarul  clientului  corporativ;
 • analizează eligilibilitatea  clientului şi a tranzacţiei de credit, corespunderea acesteia la condiţiile produselor;
 • efectuează analiza situaţiei financiare, a solvabilităţii clientului corporativ, pronosticurile de dezvoltare a afacerii;
 • întocmeşte concluziile asupra tranzacţiilor de credit;
 • perfectează contractele aferente tranzacţiei de credit.
Cerinţe faţă de candidat:
 • experienţă  de muncă în  domeniul creditării persoanelor juridice.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Brand Manager – Marketer, Departamentul Marketing

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • branding de produs/ linie de produse;
 • pozitionarea produsului si elaborarea strategiei de promovare;
 • organizarea şi gestionarea comunicării de marketing pe produsul gestionat.
Cerinţe fată de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în ştiinţele comunicării, marketing sau domenii aferente;
 • pasionat de marketing şi comunicare;
 • experienţă de muncă domeniul marketing;
 • cunoaşterea fluentă a limbii române şi rusă; cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • spirit analitic şi pro-activitate în soluţionarea sarcinilor complexe;
 • abilităţi excelente de comunicare verbale şi scrise;
 • experienta de gestionare independenta a proiectelor sau de coordonare a unor arii de activitate;
 • abiităţi de planificare şi organizare cu orientare spre rezultat.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

HR Business Partner

MAIB angajează HR Business Partner, care împreună cu întreaga echipă de cei mai buni profesionişti, va susţine strategia de dezvoltare a companiei, atât la nivel practic cât şi la nivel strategic.

Suntem o echipă de oameni, cu multă dragoste pentru oameni şi căutam pe cineva care ar aduce şi mai multă valoare echipei noastre şi întregii companii. Cineva care ştie să implementeze strategii, să crească echipe, să creeze programe de dezvoltare şi să implementeze diverse proiecte HR.

 
Ce vei face:
 • Vei susţine iniţiativele HR la nivelul întregii companii;
 • Vei fi consilier de încredere pentru echipele de management;
 • Vei face diferenţă prin implicat(ă) activă în procesele de recrutare, contactarea proactivă a potenţialilor candidaţi, crearea şi coordonarea programelor de atragere a talentelor, construirea de grupuri de talente;
 • Vei fi implicat(ă) activ în activităţile de promovare internă şi externă a brandului de angajator
 • Vei coordona procesele de management al performanţei;
 • Vei contribui la dezvoltarea culturii corporative a companiei;
 • Vei fi parte a programelor de dezvoltare profesională a angajaţilor companiei.
Cine eşti:
 • Ai experienţă practică în diverse procese HR (recrutare, managementul performanţei, dezvoltare profesionala, etc);
 • Ai experienţă în implementarea strategiilor HR în companii mari;
 • Ştii să stabileşti relaţii profesionale frumoase cu oamenii;
 • Îţi plac provocările şi eşti orientat spre găsirea celor mai bune soluţii;
 • Eşti fluent în limbile română, rusă şi engleză;
 • Ai studii universitare de preferinţă în domeniul psihologie, sociologie, business şi administrare, etc;
 • Iubeşti oamenii!
Ce vei găsi la noi:

Vei fi parte a celei mai mari, profesioniste şi digitalizată echipă financiară din Moldova, cu circa un milion de clienţi şi peste 2000 de angajaţi.

Noi credem că oamenii prosperă într-o cultură orientată spre scopuri şi valori şi promitem să te ajutăm să creşti, atât profesional, cât şi personal. Facem ca lucrurile să funcţioneze într-o manieră corectă, ideile să fie valorificate, visele - realizate, susţinând oamenii care au curajul de a acţiona diferit.

Şi cel mai important, pentru noi contează ca TU să rămâi mereu TU, unic, diferit şi absolut extraordinar!

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Inspector coordonator securitate, Serviciul Securitate

 
Domeniul de aplicare a funcţiei
 • Implementarea strategiei de securitate
Responsabilităţi de bază:
 • monitorizează respectarea politicii de securitate;
 • analizează calitativ situaţiile  de risc şi raportare;
 • investighează  incidente;
 • supraveghează  lucrările tehnice de securitate;
 • comunică cu organele de drept şi alte instituţii.
 • abilităţi excelente de comunicare verbale şi scrise;
Profilul candidatului:
 • studii superioare, cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul securităţii;
 • experienţă de muncă de minimum 5 ani în  domeniul securităţii sau organelor  de drept;
 • cunoştinţe avansate privind tehnicile de supraveghere  şi de prevenire a incidentelor de securitate;
 • autoorganizare, promptitudine, rezilienţă;
 • competenţă în Microsoft Office.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Inspector securitate, Serviciul Securitate

 
Domeniul de aplicare a funcţiei:
 • Gestionarea sistemelor de supraveghere video
Responsabilităţi de bază:
 • monitorizarea respectării politicii de securitate;
 • gestionarea sistemului de supraveghere video;
 • managementul mentenanţei sistemului de supraveghere video;
 • raportare, note de sucuritate.
Profilul candidatului:
 • studii superioare, cunoştinţe avansate de specialitate în domeniul securităţii;
 • experienţă de muncă de minimum 5 ani în  domeniul securităţii ori organele de drept;
 • cunoştinţe avansate privind tehnicile de supraveghere  şi de prevenire a incidentelor de securitate;
 • autoorganizare, promptitudine, rezilienţă;
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Şef al Oficiului Preşedintelui

Te invităm să facem echipă comună. Candidează pentru funcţia de Şef al Oficiului Preşedintelui.

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • acordă suport CEO la coordonarea corespondenţei interne şi externe, pregăteşte prezentările CEO pentru şedinţe interne şi externe;
 • acordă suport CEO în procesul de comunicare internă şi externă;
 • participă, la necesitate, la şedinţele executive, asigură evidenţa şi monitorizarea sarcinilor aferente activităţii CEO;
 • prioritizează şi monitorizează realizarea sarcinilor, precum şi a altor însărcinări stabilite de CEO;
 • implicarea şi/sau monitorizarea implementării proiectelor strategice.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii în domeniul economiei, managementului sau alt domeniu conex, preferabil în străinătate;
 • experienţă profesională de cel puţin 5-7 ani;
 • abilităţi înalte analitice şi de comunicare;
 • spirit de iniţiativă, pro-activitate, integritate şi discreţie;
 • atitudine pozitivă, rezistenţă la stres;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a instrumentelor MS Office (Power Point, Excel) şi a altor instrumente similare;
 • cunoaşterea fluentă a limbii engleze;
 • cunoaşterea industriei bancare reprezintă un avantaj;
 • experienţă în proiecte de transformare şi digitalizare reprezintă un avantaj.

Poziţia presupune subordonare direct Preşedintelui Băncii (CEO).

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist întreţinere şi exploatare sisteme de aprovizionare cu apă, canalizare, apeduct incendiar, sisteme antiincendiare automatizate, Direcţia Administrare

 
Misiune post:
 • Mentenanţa sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, apeduct antiincendiar.
Profilul candidatului:
 • studii superioare de specialitate în exploatarea  sistemelor de alimentare cu apă sau alt domeniu conex;
 • experienţă  de muncă într-o poziţie similară;
 • abilităţi organizatorice, responsabilitate.
Ce oferim?
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.

Poziţia presupune subordonare direct Preşedintelui Băncii (CEO).

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist întreţinere şi exploatare sisteme gospodărie electrică, Direcţia Administrare

 
Misiune post:
 • Mentenanţa sistemelor electrice de tensiune înaltă.
Profilul candidatului:
 • studii de specialitate în electroenergetică, electrotehnică sau alt domeniu conex;
 • deţinerea certificatului de atestare profesională;
 • talon de autorizare - electrosecuritate;
 • abilităţi organizatorice, responsabilitate.
Ce oferim?
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.

Poziţia presupune subordonare direct Preşedintelui Băncii (CEO).

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist întreţinere şi exploatare sisteme de încălzire, ventilare şi climatizare, cazangerie şi gaze naturale, Direcţia Administrare

 
Misiune post:
 • Mentenanţa sistemelor de încălzire, ventilare şi climatizare, cazangerie şi gaze naturale.
Profilul candidatului:
 • studii de specialitate în  sisteme de alimentare cu căldură, gaze şi ventilare sau alt domeniu conex;
 • experienţă  de muncă într-o poziţie similară;
 • deţinerea certificatului de atestare profesională;
 • abilităţi organizatorice, responsabilitate.
Ce oferim?
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.

Poziţia presupune subordonare direct Preşedintelui Băncii (CEO).

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Inginer, Direcţia Administrare

 
Misiune post:
 • Gestionarea procesului de construcţii, reparaţii clădiri, reformatarea reţelei de sucursale ale băncii.
Profilul candidatului:
 • studii superioare de specialitate;
 • deţinerea  certificatului de atestare profesională;
 • cunoaşterea calculatorului (AutoCad, Word);
 • abilităţi organizatorice avansate, responsabilitate.
Ce oferim?
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.

Poziţia presupune subordonare direct Preşedintelui Băncii (CEO).

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Şef al Departamentului Dezvoltare Produse Business Banking

 
Subordonat:
 • Vicepreşedintelui Diviziunii Business Banking
Domeniul de aplicare a funcţiei:
 • Gestiunea portofoliului de produse destinate clienţilor IMM; implementarea produselor şi serviciilor bancare noi.
Nivel de subordonare:
 • CEO-2
Responsabilităţi de bază:
 • dezvoltarea şi gestionarea portofoliului de produse pentru clienţii IMM (produse de credit, produse documentare, depozite, conturi curente, produse FX, plăţi);
 • elaborarea conceptului şi etapelor de implementare a noilor produse;
 • optimizarea, remodelarea proceselor de afaceri legate de produsele existente;
 • elaborarea noilor programe de produs, instrucţiuni interne privind procesul de lucru cu produsele;
 • determinarea limitelor produselor, dezvoltarea metodelor de evaluare a profitabilităţii produselor;
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii IMM pe baza unor parteneriate pe termen lung;
 • monitorizarea tarifelor şi comisioanelor pentru produsele şi serviciile existente, prezentarea de propuneri pentru modificarea acestora.
Profilul candidatului:
 • studii superioare în domeniul ştiinţelor economice sau domenii conexe;
 • program de masterat ar constitui un avantaj;
 • minimum 3 - 5 ani experienţă în Product manager sau poziţie similară;
 • abilităţi excelente de comunicare şi prezentare;
 • orientarea către client;
 • orientare spre rezultat şi abilităţi de  gestionare a mai multor proiecte;
 • abilităţi puternice interpersonale şi de gestionare a timpului;
 • competenţă în Microsoft Office Suite şi BPM;
 • cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
 • certificări în  managementul  produselor ar constitui un avantaj.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Produse Necreditare (Cont curent, Depozite, Escrow)

 
Misiune post:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor necreditare pentru clienţii SME.
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborarea şi gestionarea produselor prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic (gestionarea şi sau vânzarea produselor bancare);
 • cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor;
 • experienţă în elaborarea produselor (ar constitui un avantaj).
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager produse carduri business (credit/debit card)

 
Misiune post:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor carduri business pentru clienţii SME.
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborarea şi gestionarea produselor prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • Iiniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic (gestionarea şi sau vânzarea produselor bancare);
 • cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor;
 • experienţă în elaborarea produselor (ar constitui un avantaj).
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager produse creditare (Owerdraft, Linii Revolver, Garanţii Bancare), Departamentul Dezvoltare Produse Business Banking

 
Misiune post:
 • Elaborarea produselor creditare destinate clienţilor Business segmentul IMM şi implementarea acestora.
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborarea actelor normative aferente produselor bancare (ghiduri, regulamente, proceduri, instrucţiuni);
 • implementarea produselor şi serviciilor elaborate (înaintarea cerinţelor de modificare, testări);
 • elaborarea şi gestionarea modelelor financiare a produselor, elaborarea propunerilor de stabilire a preţurilor;
 • introducerea schimbărilor la necesitate (modificarea legislaţiei, actelor normative ale BNM, tehnologiei de vânzări);
 • gestionarea Catalogului produselor.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii  superioare în domeniul financiar-economic;
 • minimum 3 ani experienţă în sistemul bancar ce ţine nemijlocit de activitatea creditară IMM;
 • experienţă în elaborarea produselor (ar constitui un avantaj);
 • cunostinţe profunde (nivel utilizator) T24, Creatio;
 • abilităţi analitice şi de previziune;
 • abilităţi excelente de comunicare scrisă, capacitatea de a expune gândurile corect şi laconic;
 • abilităţi de lucru în echipă, flexibilitate
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager produse (Microcreditare), Departamentul Dezvoltare Produse Business Banking

 
Misiune post:
 • Elaborarea produselor creditare destinate clienţilor micro şi implementarea acestora.
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborarea actelor normative aferente produselor bancare (ghiduri, regulamente, proceduri, instrucţiuni);
 • implementarea produselor şi serviciilor elaborate (înaintarea cerinţelor de modificare, testări);
 • elaborarea şi gestionarea modelelor financiare a produselor, elaborarea propunerilor de stabilire a preţurilor;
 • monitorizarea produselor creditare destinate clienţilor micro şi introducerea schimbărilor la necesitate (modificarea legislaţiei, actelor normative ale BNM, tehnologiei de vânzări).
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minimum 3 ani experienţă în sistemul bancar ce ţine nemijlocit de activităţile financiare;
 • experienţă în elaborarea produselor (ar constitui un avantaj);
 • abilităţi analitice;
 • abilităţi excelente de comunicare scrisă, capacitatea de a expune gândurile corect şi laconic;
 • abilităţi de lucru în echipă, flexibilitate.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager produse (Microcreditare), Departamentul Dezvoltare Produse Business Banking

 
Misiune post:
 • Elaborarea produselor creditare destinate clienţilor micro şi implementarea acestora.
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborarea actelor normative aferente produselor bancare (ghiduri, regulamente, proceduri, instrucţiuni);
 • implementarea produselor şi serviciilor elaborate (înaintarea cerinţelor de modificare, testări);
 • elaborarea şi gestionarea modelelor financiare a produselor, elaborarea propunerilor de stabilire a preţurilor;
 • monitorizarea produselor creditare destinate clienţilor micro şi introducerea schimbărilor la necesitate (modificarea legislaţiei, actelor normative ale BNM, tehnologiei de vânzări).
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul financiar-economic;
 • minimum 3 ani experienţă în sistemul bancar ce ţine nemijlocit de activităţile financiare;
 • experienţă în elaborarea produselor (ar constitui un avantaj);
 • abilităţi analitice;
 • abilităţi excelente de comunicare scrisă, capacitatea de a expune gândurile corect şi laconic;
 • abilităţi de lucru în echipă, flexibilitate.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Trainer, Departamentul HR

MAIB anunţă poziţie vacantă pentru funcţia de specialist training şi dezvoltare în Direcţia Training şi Dezvoltare, Departamentul Resurse Umane.

 
Responsabilităţi de bază:
 • Planificarea activităţilor de instruire şi dezvoltare profesională pentru angajaţii companiei;
 • Elaborarea programelor şi materialelor de training şi instruire;
 • Implementarea, organizare şi livrarea programelor de instruire, aliniate la necesităţile şi obiectivele companiei şi ale angajaţilor;
 • Oferirea instruirilor noilor angajaţi;
 • Asigurarea continuităţii programelor de instruire;
 • Crearea unui mediu de învăţare care să depăşească exerciţiile obişnuite de învăţare în clasă şi să cuprindă o gamă largă de instrumente, care facilitează conectarea angajaţilor la conţinutul programelor de formare şi asigură aplicarea noilor cunoştinţe în practică.
Competenţe şi studii:
 • Studii superioare, preferabil în domeniul psihologiei, pedagogiei sau alte domenii conexe.
Profilul Personal:
 • Abilităţi excelente de comunicare şi prezentare;
 • Creativitate şi orientare către rezultat;
 • Organizare şi nivel înalt de atenţie şi acurateţe;
 • Abilităţi avansate de comunicare în română, rusă;
 • Dragoste pentru oameni şi tot ce înseamnă dezvoltare profesională.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Business Analyst, Departamentul Recuperare Creanţe

 
Responsabilităţi de bază:
 • dezvoltarea şi automatizarea rapoartelor aferente portofoliului de creanţe creditare şi non-creditare;
 • segmentarea şi analiza portofoliului  (vintages, roll-rate etc);
 • administrarea softurilor de colectare şi telefonie (IVR, SMS, apeluri);
 • monitorizarea eficienţei instrumentelor utilizate în etapa de colectare a datoriilor;
 • crearea design-lui şi a specificaţiilor tehnice pentru softurile utilizate în procesul de colectare;
 • participarea în procesele de testare pe diferite proiecte şi furnizarea rapoartelor aferente testărilor;
 • organizarea şi dezvoltarea instrumentelor de colectare a datoriilor;
 • suport în managementul schimbărilor;
 • suport în dezvoltarea procesului de recuperare a creanţelor.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare tehnice şi/sau economice;
 • experienţă de muncă  în analize de sistem, business, programare;
 • cunoaşterea procesului şi a instrumentelor de colectare a datoriilor ar constitui un avantaj;
 • cunoaşterea analizei portofoliului şi cartografierea datelor;
 • cunoaşterea bazelor de date SQL şi relaţionale, a bazelor de date NoSQL;
 • cunoaşterea instrumentelor de gestionare a cerinţelor (cel puţin JIRA & Confluence);
 • experienţă în crearea sarcinilor BRD, ERD şi tehnice pentru proiecte mari;
 • experienţă în utilizarea sistemelor CRM.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Ofiţer Microcreditare, Departamentul Vânzări Business Banking

 
Localitate:
 • Chişinău, Bălţi, Cahul, Briceni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Şoldăneşti, Ungheni, Orhei, Nisporeni, Ialoveni, Hînceşti, Căuşeni, Comrat, Cantemir, Ceadîr-Lunga ş.a.
Durată contract:
 • Nedeterminată
Sarcini şi responsabilităţi:
 • Atragerea directă a clienţilor Micro;
 • Asistenţa clienţilor în documentaţie;
 • Pregătirea documentaţiei şi a cererii de credit;
 • Asistenţa  clienţilor pe tot parcursul procesului de creditare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • Studii universitare (de preferinţă în economie sau domenii conexe);
 • Fără experienţă de muncă (experienţa în organizaţiile microfinanciare şi vânzări directe B2B, B2C- va constitui un avantaj);
 • Abilităţi de comunicare excelente;
 • Orientare către client şi rezultat;
 • Dorinţă de creştere şi dezvoltare în domeniul bancar;
 • Responsabilitate, flexibilitate.
Ce oferim:
 • salariu (componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist prevenire fraude, Divizia Riscuri

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • implementarea instrumentelor de gestionare a riscului de fraudă în domeniul creditar;
 • analiza evenimentelor în scopul identificării anomaliilor şi suspiciunilor de fraudă în procesul de creditare;
 • investigarea end-to-end a cazurilor de fraudă;
 • raportarea indicilor de fraudă şi suspiciunilor de fraudă.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul risk management, IT, matematică şi statistică;
 • experienţă de muncă  în domeniul risk management/data analytics, audit, creditare bancară;
 • cunoştinţe medii- avansate MS Excell;
 • dorinţa de învăţare a  limbajului de programare analitică SQL;
 • abilităţi analitice avansate.
Ce oferim?
 • salariu ( componenta fixă şi variabilă);
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri corporative la săli de sport etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Business Analyst (CRM)

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • efectuează analiza cerinţelor business  în vederea definirii specificaţiilor funcţionale;
 • identifică oportunităţile de îmbunătăţire a sistemului de raportare a datelor despre clienţi;
 • identifică măsuri pentru îmbunătăţirea experienţei clientului şi înaintează propuneri de implementare/dezvoltare/modificare a proceselor;
 • participă la întocmirea cerinţelor de automatizare şi/sau robotizare a proceselor tehnologice, de creare a sistemelor de manipulare a datelor, interpretare a tranzacţiilor şi de comunicare cu alte soluţii soft bancare şi/sau nebancare (externe), inclusiv digitale.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare economice/financiare/IT;
 • experienţa de muncă de minimum  2 ani în domeniul relevant postului;
 • cunoştinţe privind sistemele de gestiune ale bazelor de date;
 • experienţă în lucrul cu masive şi platforme de date.
Ce oferim?
 • salariu fix şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă, reduceri la săli de sport, reduceri la parteneri etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Administrator de Sistem (MS SQL), Departamentul Tehnologii Informaţionale

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • Chişinău
Durată contract:
 • Nedeterminată
Domeniu:
 • IT
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul programării, tehnologiilor informaţionale sau matematicii aplicate;
 • experienţă de muncă în administrarea bazelor de date MS SQL;
 • cunoaşterea la un nivel avansat a opţiunilor SQL Server - High Availability şi Disaster Recovery;
 • experienţă de creare şi gestionare ETL packages, proceduri, automatizări procese;
 • nivel avansat în depanări incidente;
 • abilităţi de lucru individual şi în echipă;
 • punctualitate şi responsabilitate;
 • cunoaşterea limbii engleze specifice domeniilor tehnice.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Direcor Sucursale mun. Chişinău şi or. Ocniţa

 
Responsabilităţile funcţiei:
 • Gestionarea şi asigurarea bunei funcţionalităţi a echipei;
 • Îndeplinirea planului de vănzări;
 • Respectarea standardelor, procedurilor, instrucţiunilor elaborate aferent activităţii sucursalei.
Competenţe necesare:
 • Experienţă în sistemul bancar;
 • Abilităţi manageriale, organizatorice;
 • Abilităţi de a soluţiona problemele apărute în sucursală;
 • Aptitudini analitice;
 • Orientare spre rezultat.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist gestiune date şi aplicaţii, Departamentul Riscuri

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • dezvoltă procese şi proceduri de gestiune a datelor necesare analizei şi gestiunii riscurilor;
 • creează aplicaţii software sau proiectează programe la calculator care îndeplinesc sarcinile necesare stocării şi gestionării datelor utilizate;
 • participă la implementarea soluţiilor IT şi analitică - colectarea şi analiza cerinţelor existente, definirea cerinţelor noi de business, testarea şi implementarea acestora;
 • asigură calcularea şi marcarea corectă în bazele de date a creditelor cu grade specific de risc (de ex: default, forborne);
 • asigură procesarea şi integrarea datelor recepţionate în regim centralizat de la partenerii externi (de ex: Biroul Istoriilor de Credit);
 • asigură transferul datelor din vitrine de risc şi aplicaţiile conexe;
 • calculează limitele pre-aprobate/pre-selectate în baza criteriilor şi cerinţelor emise/aprobate.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare în domeniul economic, IT;
 • experienţă de muncă în lucrul cu masive şi platforme de date;
 • cunoaşterea limbajelor de programare (SQL) şi instrumentelor de analiză a datelor;
 • capacitate de înţelegere a solicitărilor de raportare şi a le converti în cerinţe de business/tehnice;
 • atenţie sporită la detalii şi abilităţi de lucru în echipă.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager strategie gestionare active problematice

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • vei organiza procesul de recuperare a sumelor restante;
 • vei monitoriza efectul acţiunilor de recuperare şi vei identifica zonele de optimizare pentru reducerea costului procesului de colectare;
 • vei dezvolta instrumente de colectare;
 • vei dezvolta template-uri pentru automatizarea raportării standardizate a procesului de recuperare pe niveluri de detaliere;
 • vei gestiona interacţiunea băncii cu companiile externe de colectare.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • experienţă de muncă în domeniu de minimum 2 ani;
 • cunoaşterea practicilor aferente procesului de colectare, strategii de contactare şi indicatori relevanţi colectării;
 • cunoaşterea limbajului de programare analitică (SQL);
 • competenţe aferente metodelor de testare şi control;
 • abilităţi de multitasking;
 • abilităţi analitice avansate, pro-activitate.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Proiecte Dezvoltare Produse Digitale, Departamentul Business Digital

 
Misiune post:
 • Asigură crearea şi implimentarea proiectelor de produse/servicii digitale în cadrul Băncii
Principalele responsabilităţi:
 • Gestioneaza toate proiectele din propriul portofoliu;
 • Planifică si monitorizează alocarea de resurse pentru proiect;
 • Planifică si monitorizează realizarea tuturor activităţilor în cadrul proiectului;
 • Poartă responsabilitate pentru livrabilele proiectului cu respectarea termenenilor, nivelului estimat de cost si criteriilor minime de acceptanta;
 • Organizează si coordonează activităţile în cadrul echipelor de proiect;
 • Elaborează cerinţe tehnice privind modificarea/ îmbunătăţirea/ dezvoltarea sistemelor informaţionale;
 • Defineşte şi adaptează procesele de business existente în dependenţă de priorităţile şi obiectivele de dezvoltare ale Băncii;
 • Pregăteşte şi prezintă către Managementul băncii rapoarte periodice privind implementarea proiectelor;
 • Planifică si coordonează activităţile post proiect (promovare, suport, etc).
 • Monitorizeaza sistematic indicatorii economici serviciului dezvoltat;
 • Initiază cerinţe şi alte proiecte de optimizare şi creştere a metricilor de produs;
 • Organizează activităţi de User Research/CusDev;
Cerinţe:
 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologii informaţionale;
 • Cunoştinţe de baza UX şi Customer Jorney;
 • Cunoştinţe practice în digital product management şi product analytics;
 • Experienţa în gestiunea proiectelor constituie un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii engleze – nivelul mediu/avansat;
 • Cunoştinţe PC la nivel de utilizator avansat.
Beneficii:
 • Program individual de dezvoltare profesională;
 • Posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • Pachet salarial atractiv, bonusuri pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oferte corporative la săli de sport;
 • Tichete de masă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager suport creditare online, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

 
Misiune post:
 • dezvoltarea serviciilor fintech şi e–guvernare.
Principalele responsabilităţi:
 • defineşte şi elaborează strategia şi procedurile de creditare on-line;
 • administrează şi gestionează sistemul de creditare în mediul on-line;
 • asigură perfecţionarea şi dezvoltarea modificărilor din sistem;
 • dezvoltă şi implementează strategii de îmbunătăţire a relaţiilor cu clienţii;
 • oferă suport  şi propune soluţii necesare  activităţilor de menţinere şi dezvoltare a businessului;
 • efectuează activităţi de testare a proiectelor implementate;
 • furnizează şi prezintă rapoarte despre activitatea de creditare online.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • studii superioare economice sau TI;
 • experienţă  de minimum 1 an în domeniul business, analiză sisteme, programare;
 • cunoştinţe privind cartografierea şi modelarea fluxului de date;
 • cunoaşterea bazelor de date SQL, NoSQL şi a tehnicilor de analiză a afacerii (UML, BPMN);
 • cunoaşterea instrumentelor de gestionare (Jira, Confluence);
 • experienţă în utilizarea BRD, ERD pentru crearea cerinţelor tehnice;
 • cunoaşterea sistemelor CRM.
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • Tichete de masă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Recruiter, Departamentul Resurse Umane

Eşti deschis şi pasionat de domeniul resurselor umane atunci hai la MAIB! Candidează acum pentru funcţia de Recruiter în cadrul Departamentului Resurse Umane

Având experienţă, vei realiza end-to-end tot procesul de recrutare, de la briefing-ul iniţial cu managerii angajatori, până la follow-up-ul de intergrare al noilor colegi, post angajare, precum şi  asigurarea unei experienţe de recrutare pozitive pentru toţi candidaţii.

 
Eşti candidatul ideal dacă ai:
 • experienţă în recrutare de minimum 3 ani;
 • nivel conversaţional de limba engleză (minimum B2);
 • excelente abilităţi de comunicare şi de relaţionare;
 • abilităţi de negociere, abordare pro-activă în soluţionarea sarcinilor complexe;
 • capacitate de ascultare şi argumentare, de consultanţă;
 • responsabilitate, organizare şi orientare spre client.
Ce oferim?
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Tehnic pe proiectele de acceptanţă plaţi online  (Technical Manager for E-commerce payments acquiring)

 
Scopul principal:

Managerul tehnic pe proiectele de acceptanta plăţi online, este persoana responsabila de asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru conectarea clienţilor interesaţi in serviciile de acceptanta plăţi online,  cat si gestiunea proiectelor tehnice aferente creşterii acestui domeniu.

Abilitaţi necesare:
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter)
 • Pasiune pentru know-how-ul tehnic aferent serviciilor de plăţi
 • Capacitate de a lucra in echipa si spirit întreprinzător
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile tehnice in vederea satisfacerii scopurilor clienţilor, cat si strategiei MAIB.
Responsabilităţi de baza:
 • Asigura integrarea, testarea şi punerea in mediul de producţie a comerciantului in modulul de plăţi online (e-comm) si modulele aferente in timpul stabilit
 • Dezvolta funcţionalitatea de plăţi online/POS împreuna cu alte subdiviziuni a băncii
 • Monitorizează integritatea fluxurilor informaţional-financiare aferente operaţiunilor de achitare în mediul virtual.
 • Conlucrează cu echipele de suport, care asigura procesele interne de deservire a clientului.
 • Participă la negocierile cu agenţii economici – clienţi potenţiali a serviciilor de plăţi a băncii
 • Analizează şi interpretează datele despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile în satisfacţia clienţilor si creşterii veniturilor băncii.
 • Participa la elaborarea şi actualizarea procedurilor, ce reglementează activitatea băncii şi relaţiile cu clienţii în domeniul acceptării cardurilor la plată.
Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare tehnice/IT sau in domeniul financiar
 • Cunoştinţe tehnice la nivel de utilizator avansat;
 • Cunoştinţe minime HTML/CSS/Java Script
 • Posibilităţi de interpretare a Log-urilor Linux 
 • Experienţa Project management 
 • Experienţă de interacţiune B2B este de dorit 
 • Experienţă 3 ani în domeniu similar
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si engleza
Remunerare:
 • Negociabila cu parte fixa mai sus ca media din domeniu, cat si remunerare variabila in funcţie de rezultatele personale si ale echipei.
Echipa:
 • Este nou formata si are obiective mari, gata sa respecte individualitatea fiecăruia, dar care va acţiona ca un totul întreg. 
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager produse segmentul private banking, Departamentul Dezvoltare Produse Retail

 
Misiune post:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor pentru clienţii private banking.
Responsabilităţile funcţiei:
 • Elaborarea şi gestionarea produselor din segmentul private banking prin prisma profitabilităţii şi creşterii fidelităţii clientului faţă de Bancă;
 • Optimizarea fluxurilor şi proceselor interne de analiză şi acordare a produselor bancare clientelei din segmentul premiu;
 • Iniţierea dezvoltărilor IT (Business Requirement), precum şi elaborarea/actualizarea Actelor Normative Interne;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate, echipare, precum şi urmărirea executării lor.
Abilităţi necesare:
 • Studii superioare şi experienţă minimă de 2 ani în cadrul domeniului financiar-bancar (gestionarea şi/sau vânzarea produselor bancare);
 • Cunoaşterea specificului produsului bancar -prin prisma funcţionalităţilor tehnice şi specificului comercial;
 • Capacitate de analiză şi focus pe rezultat;
 • Capacitate de comunicare interpersonală, sociabil/ă, capacitate de lucru atât în echipă cât şi individual;
 • Abilităţi organizaţionale, respectarea termenului limită propus la realizarea task-urilor
 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă, engleză- nivel minim B1;
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Excel, Word, Power Point).
Ce oferim?
 • Pachet salarial atractiv, parte variabilă pentru performanţă şi avantaje extra-salariale;
 • Oportunitatea dezvoltării unei cariere într-un mediu profesional, sector bancar;
 • Grafic de activitate stabil 5 zile săptămânal;
 • Tichete de masă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development)

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

 
Descrierea funcţiei:

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development). Persoana selectată, va interacţiona cu comercianţii în vederea asigurării celei mai bune experienţe de plată, folosind soluţiile oferite de MAIB, în primul rând terminale de plată. Noul angajat va activa în componenţa Departamentului Sisteme de Plăţi.

Scopul principal:

Manager Dezvoltare Plăti POS, este persoana responsabilă de asigurarea condiţiilor comerciale, dar şi ocazional tehnice necesare pentru conectarea clienţilor interesaţi în serviciile de acceptanţă a plăţilor prin carduri bancare, folosind terminalele de plată (POS terminals), în vederea creşterii continue a portofoliului de clienţi MAIB în acest domeniu.

Abilitaţi personale necesare
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter);
 • Abilităţi de negociere si convingere;
 • Abilitaţi de rezolvare reala a problemelor clienţilor;
 • Insistenta, răbdare, tact şi diplomaţie;
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile sale in funcţie de scopurile companiei.
Responsabilităţi de baza:
 • Iniţiază si gestionează negocierile cu agenţii economici – clienţii potenţiali pentru proiectele de acceptare a plaţilor prin cardurile bancare folosind terminale POS ; 
 • Negociază condiţiile contractuale cu partenerii noi B2B si menţine o relaţie de parteneriat de lunga durata cu clienţii existenţi;
 • Monitorizează integritatea fluxurilor financiare aferente operaţiunilor de achitare;
 • Conlucrează cu echipa de suport, inclusiv circulaţia raporturilor necesare cu colegii;
 • Participa la elaborarea şi actualizarea actelor normative, ce reglementează activitatea băncii în domeniul acceptării cardurilor la plată la puncte de vânzare;
 • Analizează şi interpretează datele despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile în satisfacţia clienţilor.
 • Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare în domeniul financiar, economic sau tehnic;
 • Cunoştinţe tehnice elementare în domeniul acceptării plaţilor;
 • Experienţă de interacţiune B2B
 • Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si de dorit engleza
Remunerare:

Negociabilă cu parte fixă consistentă, cat şi remunerare variabilă în funcţie de rezultatele personale şi ale echipei.

Echipa:

Este nou formată şi are obiective mari, gata să respecte individualitatea fiecăruia, dar care va acţiona ca un tot întreg.

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Coordonator transferuri băneşti

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

 
Descrierea funcţiei:

Coordonator dezvoltare transferuri rapide (Fast Transfer Development Coordinator). Persoana selectata, va activa în cadrul grupului transferuri băneşti, unde va asigura dezvoltarea şi creşterea continuă a unui sector important pentru companie (transferuri rapide – remiteri de bani)  cu rulaje anuale de ordinul miliardelor de lei, in primul rând din remitentele internaţionale. Noul angajat va fi încadrat în componenţa Departamentului Sisteme de Plăţi, gestionat de Dorian Postevca în echipa de transferuri băneşti.

Scopul principal:

Coordonator Dezvoltare transferuri rapide, este persoana care va asigura suportul acestei activităţi in cadrul băncii, asigurarea coordonării cu alte departamente interne a iniţiativelor legate de remitentele de bani, dar si negocierea condiţiilor de conlucrare cu reprezentanţii  platformelor internaţionale de remitente. Adiţional va cerceta piaţa în căutarea de produse inovatoare în acest domeniu, va studia fezabilitatea implementării unor produse noi, cat si va analiza in detalii datele disponibile in vederea identificării unor perspective noi de dezvoltare a produsului de remitente. Scopul sau este de a uşura si simplifica la maxim experienţa de efectuare a unei tranzacţii de remiteri de bani, astfel încât MAIB să devină adresa nr. 1 pentru clienţii care doresc să expedieze sau sa primească un transfer rapid bănesc.

Abilitaţi personale necesare
 • Organizare internă maximă, necesară pentru a asigura realizarea taskurilor stabilite;
 • Autonomie şi orientare spre rezultat;
 • Spirit analitic şi abilităţi de analiză a datelor folosind Microsoft Excel;
 • Capacitatea de a raporta şi vizualiza clar şi concis concluziile analizelor sale în PowerPoint;
 • Abilităţi de negociere;
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile sale în funcţie de scopurile companiei;
 • Simplitate şi transparenţă în relaţiile cu echipa.
Responsabilităţi de bază
 • Dezvoltarea şi implementarea si menţinerea proiectelor in domeniul transferurilor băneşti în conlucrare cu departamentele interne MAIB 
 • Pregătire în mod regulat a proceselor necesare pentru activităţile de menţinere si dezvoltare a business-ului. 
 • Negociere condiţiilor contractuale cu companiile de remiteri de bani, conform direcţiei de dezvoltare a băncii. 
 • Analiza profitabilităţii si evoluţiilor produsului sau.
 • Dezvoltarea şi implementarea strategiilor utile în îmbunătăţirea relaţiei, dedicării şi satisfacţiei cu clienţii.
 • Organizarea de promoţii şi campanii de marketing în colaborare cu Departamentul Marketing
 • Alte responsabilităţi care vor duce la îmbunătăţirea satisfacţiei partenerilor şi clienţilor MAIB.
Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare
 • Experienţă de interacţiune în domeniul remiterilor de bani este un avantaj 
 • Cunoaşterea Microsoft Excel, PowerPoint la nivel avansat va constitui un avantaj
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa şi engleza
Remunerare:
 • Negociabila cu parte fixa consistenta si in plus remunerare variabila in funcţie de rezultatele personale si ale echipei.
Echipa:
 • Este nou formata si are obiective mari, gata sa respecte componenta individuala a fiecăruia, dar care va acţiona ca un totul întreg. ​
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development)

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

 
Descrierea funcţiei:

Manager Dezvoltare Reţea Plăti POS (Manager of POS payments network development). Persoana selectată, va interacţiona cu comercianţii în vederea asigurării celei mai bune experienţe de plată, folosind soluţiile oferite de MAIB, în primul rând terminale de plată. Noul angajat va activa în componenţa Departamentului Sisteme de Plăţi.

Scopul principal:

Manager Dezvoltare Plăti POS, este persoana responsabilă de asigurarea condiţiilor comerciale, dar şi ocazional tehnice necesare pentru conectarea clienţilor interesaţi în serviciile de acceptanţă a plăţilor prin carduri bancare, folosind terminalele de plată (POS terminals), în vederea creşterii continue a portofoliului de clienţi MAIB în acest domeniu.

Abilitaţi personale necesare
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter);
 • Abilităţi de negociere si convingere;
 • Abilitaţi de rezolvare reala a problemelor clienţilor;
 • Insistenta, răbdare, tact şi diplomaţie;
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele de business şi a alinia deciziile sale in funcţie de scopurile companiei.
Responsabilităţi de baza:
 • Iniţiază si gestionează negocierile cu agenţii economici – clienţii potenţiali pentru proiectele de acceptare a plaţilor prin cardurile bancare folosind terminale POS ; 
 • Negociază condiţiile contractuale cu partenerii noi B2B si menţine o relaţie de parteneriat de lunga durata cu clienţii existenţi;
 • Monitorizează integritatea fluxurilor financiare aferente operaţiunilor de achitare;
 • Conlucrează cu echipa de suport, inclusiv circulaţia raporturilor necesare cu colegii;
 • Participa la elaborarea şi actualizarea actelor normative, ce reglementează activitatea băncii în domeniul acceptării cardurilor la plată la puncte de vânzare;
 • Analizează şi interpretează datele despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile în satisfacţia clienţilor.
 • Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare în domeniul financiar, economic sau tehnic;
 • Cunoştinţe tehnice elementare în domeniul acceptării plaţilor;
 • Experienţă de interacţiune B2B
 • Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si de dorit engleza
Remunerare:

Negociabilă cu parte fixă consistentă, cat şi remunerare variabilă în funcţie de rezultatele personale şi ale echipei.

Echipa:

Este nou formată şi are obiective mari, gata să respecte individualitatea fiecăruia, dar care va acţiona ca un tot întreg.

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager Dezvoltare Relaţii Parteneri

MAIB este liderul incontestabil a industriei  financiar bancare din Republica Moldova in plina expansiune. Avem misiunea de a oferi fiecărui client servicii financiare esenţiale pentru el zi de zi.

 
Descrierea funcţiei:

Manager Dezvoltare Relaţii Parteneri (Partnerships Development Manager). Persoana selectata, va avea un grad mare de autonomie, necesara îndeplinirii unor obiective ambiţioase in creşterea unui sector important pentru companie si anume colectarea plăţilor de la persoane fizice si juridice prin canalele atât digitale (aplicaţii, terminale self service) cat si fizice (sucursale), in favoarea partenerilor companiei (operator utilităţi, comunicaţii, etc). Acest sector deja înregistrează rulaje anuale de ordinul miliardelor de lei, iar noul angajat va fi responsabil anume de relaţiile cu partenerii băncii si negocierea condiţiilor contractuale cu ei si va fi încadrat in cadrul Departamentului Sisteme de Plăţi, gestionat de Dorian Postevca.

Scopul principal:

Managerul Dezvoltare Relaţii Parteneri, este persoana responsabila de stabilirea strategiei B2B de atragere a noilor parteneri care îşi doresc sa organizeze colectarea plaţilor sale prin canalele băncii, cat si crearea condiţiilor pentru o relaţie sănătoasa pentru partenerii existenţi.

Abilitaţi personale necesare
 • Autonomie si orientare spre rezultat (self starter)
 • Organizare interna si dedicaţie de a construi un domeniu de la zero
 • Abilităţi de negociere si de rezolvare a problemelor
 • Insistenta, răbdare, tact şi diplomaţie
 • Capacitatea de a înţelege obiectivele business şi a acţiona in funcţie de scopurile companiei.
 • Capacitatea de a analiza date din surse diferite in Excel si a identifica concluzii clare
 • Capacitatea de raporta si vizualiza clar si concis concluziile analizelor sale in PowerPoint
 • Capacitate de a organiza acţiunile echipei dedicate pentru acest sector.
Responsabilităţi de baza:
 • Identificarea sistematica a partenerilor noi care îşi doresc ca banca sa intermedieze încasarea plaţilor prin sucursalele sale, dar si prin terminalele sale de self service sau aplicaţia MAIbank.
 • Negocierea condiţiilor contractuale cu partenerii B2B, conform strategiei de dezvoltare a băncii.
 • Menţinerea unei relaţii de parteneriat de lunga durata cu partenerii noi si existenţi a băncii.
 • Conlucrarea cu echipa de back, care asigura suportul contractual cu furnizorii noi si existenţi, cat si circulaţia raporturilor necesare cu colegii din contabilitate.
 • Dezvoltarea şi implementarea strategiilor utile în îmbunătăţirea relaţiei, dedicării şi satisfacţiei cu clienţii.
 • Colectarea, analiza şi interpretarea datelor despre interacţiunile clienţilor băncii pentru a identifica informaţii (insight-uri) utile.
 • Alte responsabilităţi care vor duce la îmbunătăţirea satisfacţiei partenerilor MAIB.
Calificare şi experienţă:
 • Studii superioare
 • Experienţă de interacţiune B2B
 • Experienţa de analiza si prezentare este de dorit
Competenţe lingvistice:
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor româna, rusa si de dorit engleza
Remunerare::
 • Negociabila cu parte fixa si parte variabila in funcţie de rezultatele personale si a echipei
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Specialist politici de creditare SME, Departamentul Administrare Strategică a Riscului de Credit

Moldova Agroindbank  angajează Specialist politici de creditare SME în echipa dedicată în elaborarea politicilor, regulamentelor, instucţiunilor şi procedurilor de gestionare a riscului de credit.

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • elaborează şi actualizează politicile, regulamentele, instrucţiunile şi procedurile, de gestionare a riscului de credit din aria de responsabilitate a Departamentului;
 • participă la crearea de noi produse pentru clienţii băncii împreună cu responsabilii de dezvoltare produse din cadrul liniei funcţionale SME, definind parametrii de risc şi procesul de creditare a clienţilor, conform politicilor de credit şi strategiei de risc a băncii;
 • participă la elaborarea şi/sau revizuirea instrucţiunilor/procedurilor, elaborate de către alte subunităţi ale băncii, generatoare de risc de credit;
 • elaborează, testează şi implementează verificările utilizate în aplicaţia de procesare a cererilor de credit;
 • participă la elaborarea şi testarea noilor funcţionalităţi din aplicaţia de procesare a cererilor de credit.
Cerinţe faţă de candidat şi calităţi personale:
 • abilităţi de organizare şi planificare, capacitate de gestionare a echipelor;
 • spirit pro-activ, capacitate de percepere şi asumare a responsabilităţii;
 • capacitate de a orienta proiectele spre soluţii eficiente;
 • capacitate de a expune simplu lucrurile complicate (verbal şi în scris).
Ce oferim?
 • salariu atractiv şi bonusuri pentru performanţă;
 • posibilitate de creştere şi dezvoltare în una dintre cele mai mari instituţii bancare din ţară;
 • posibilităţi de avansare în funcţie şi mediu de lucru prietenos;
 • program de beneficii şi motivare non-financiară;
 • tichete de masă  etc.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

ŞEF TREZORERIE

 
Sarcini şi responsabilităţi:
 • Gestionarea expunerii valutare şi a plăţilor în valută străină;
 • Prognozarea cerinţelor de finanţare şi de acoperire împotriva riscurilor pe termen mediu şi lung;
 • Managementul capitalului băncii;
 • Gestionarea zilnică a numerarului;oferirea suportului la schimbări în aplicaţie;
 • Gestionarea mecanismului de împrumut;
 • Gestionarea riscului ratei dobânzii şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor;
 • Gestionarea riscului valutar şi elaborarea strategiilor de mitigare a riscurilor valutare;
 • Analizarea diverselor scenarii şi riscuri, şi raportarea managementului superior;
 • Pregătirea rapoartelor pentru comitetul de conducere şi consiliul băncii;
 • Oferirea suportului pentru procesele de sfârşit de lună, în caz de necesitate.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Agent vânzări la telefon (Telesales):

 
Obiectivele postului:
 • Vânzarea prin telefon a serviciilor bancare pontenţialilor clienţi;
 • Dezvoltarea relaţiilor cu clienţii MAIB şi fidelizarea lor prin serviciile oferite;
 • Identificarea oportunităţilor de vânzare şi a noilor clienţi.
Abilităţi şi competenţe:
 • Experienţă în conducerea diviziunii de trezorerie bancară;
 • Înţelegerea şi experienţa în contabilitatea de trezorerie, inclusiv FX, lichiditate, flux de numerar şi diverse instrumente financiare;O bună înţelegere a standardelor internaţionale de raportare financiară şi a contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor (de dorit cunoştinţe/expertiză în IFRS 9);
 • Cunoaştere temeinică a principiilor privind Preţurile de Transfer ale Fondurilor (FTP);
 • O înţelegere temeinică a pieţelor financiare, a instrumentelor financiare şi a titlurilor de creanţă;
 • Cunoaşterea relaţiilor şi  angajamentelor bancare;
 • Capacitatea de a lucra independent şi de a face parte dintr-o echipă extinsă;
 • Gestionarea corespunzătoare a informaţiilor sensibile;
 • Capacitatea excelentă de time management şi abilităţi organizaţionale;
 • Atenţie deosebită pentru detalii;
 • Abilităţi excelente în managementul relaţiilor cu clienţii şi în servicii pentru clienţi;
 • Jucător de echipă cu abilităţi de comunicare şi coordonare cu mai multe părţi;
 • Competenţe avansate în programe de calculator, inclusiv capacităţi de utilizare Microsoft Excel;
 • Cunoaşterea limbilor: română, engleză, rusă.
Profilul candidatului:
 • Abilităţi de comunicare, vânzare şi negociere;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor română şi rusă;
 • Responsabilitate şi perseverenţă în atingerea obiectivelor;
 • Cunoştinţe elementare de operare PC (MS Office, Email);
 • Experienţa anterioară de vânzare la telefon constituie un avantaj.
Beneficii:
 • Posibilitatea de a lucra cu program de muncă deplin sau redus;
 • Oportunităţi de a creşte în carieră în cadrul sistemului bancar;
 • Tichete de masă;
 • Salariu competitiv şi alte beneficii.;
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Operator ghişeu bancă mun. Chişinău în teritoriu

 
Profilul candidatului:
 • studii superioare sau medii de specialitate în domeniul financiar-economic;
 • abilităţi de vînzare a produselor bancare;
 • capacitate de asumare a responsabilităţii;
 • gândire logică şi capacitate de lucru cu cifrele;
 • comunicabilitate, spirit de iniţiativă şi de toleranţă;
 • abilitatea de a lucra în echipă şi cu ritm înalt de muncă;
 • cunoaşterea limbii de stat şi limbii rusă.
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.

Manager vânzări directe, Departamentul Vânzări B2B

 
Misiune post:
 • dezvoltarea şi mentinerea relaţiilor de colaborare cu partenerii băncii
Responsabilităţile funcţiei:
 • Identificarea şi atragerea noilor parteneri;
 • Menţinerea comunicării profesionale cu clienţii existenţi;
 • Negocierea parteneriatelor în limitele stabilite;
 • Încheierea contractelor privind renegocierea condiţiilor din contractele existente;
 • Prezentarea produselor băncii unui public larg.
Abilităţi necesare:
 • Studii superioare economice;
 • Minim 1 an experienţă sector bancar;
 • Experienţă în vnzări B2B, B2C;
 • Abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă;
 • Obiectivitate, atitudine profesionistă;
 • Rezistenţă la stres;
 • Comunicare fluentă romană, rusă (engleză- prezintă avantaj);
 • Disponibilitatea pentru detaşări în teritoriu;
 • Utilizator încrezut PC (Microsoft Office, Internet).
Persoanele interesate de acest post sunt rugate să expedieze un CV/Cerere de intenţie la adresa de email  resurseumane@maib.md.
 

Ne vom bucura să fii parte a echipei maib.

Descarca fişa candidatului

Te invităm să trimiţi Fişa candidatului la adresa: resurseumane@maib.md